CDJA


Het CDJA is de jongerenorganisatie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). De organisatie is onafhankelijk van het CDA, maar deelt wel de christendemocratische grondslag van haar moederpartij. Het CDJA wil een aanjager zijn van het debat binnen het CDA en is het daarom ook niet altijd eens met de lijn van het CDA. Voor het CDJA staat niet het individu, maar de samenleving centraal. Daarom benadrukt de jongerenorganisatie ook het belang van verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving en voor jezelf.

​Als het gaat om Europese samenwerking hecht het CDJA aan subsidiariteit. Dat wil zeggen dat besluitvorming plaats moet vinden op het niveau waar dat het beste past. Daaruit volgt dat samenwerking binnen de Europese Unie zich moet beperken tot de kerntaken op gebieden als handel, migratie en buitenlands beleid. Het CDJA is daarnaast voor meer openheid in het Europese besluitvormingsproces en het vergroten van de democratische controle op EU-beleid.

Voor meer informatie over het CDJA: www.cdja.nl