DWARS


DWARS is de jongerenorganisatie van GroenLinks. De kernwaarden van DWARS zijn vrijzinnig, sociaal & groen. DWARS wil iedereen de vrijheid geven om zichzelf te zijn. Hoe je je ook identificeert, wat je seksuele voorkeur ook is, waar je ook vandaan komt, je moet altijd jezelf kunnen zijn. DWARS streeft naar een eerlijke sociale wereld waar iedereen gelijke kansen heeft en DWARS vindt het behouden van een leefbare aarde één van de belangrijkste taken van de politiek.

Op Europees niveau ziet DWARS toekomst in meer samenwerking tussen lidstaten, op een democratische manier. Zo willen ze meer macht voor het Europees Parlement, Europese kieslijsten en meer transparantie over hoe de Europese Unie te werk gaat. Solidariteit is een kernwaarde van de EU en DWARS ziet problemen van verschillende lidstaten als problemen die we met zijn allen kunnen aanpakken.

Voor meer informatie over Dwars: www.dwars.org