Jonge Democraten


De Jonge Democraten (JD) zijn de jongerenorganisatie van D66. Ze zijn voor een maatschappij waarin iedereen vrij is zich te ontwikkelen. De fundamenten van de democratie vormen de kern van de JD, wat zich uit in een maatschappij waarin iedereen vrij is te doen wat hij wil zonder anderen te hinderen. Deze samenleving moet ook kunnen blijven bestaan voor de komende generaties. De JD is voor een versterkte en verduurzaamde samenwerking binnen Europa. Door middel van een verdere democratisering van de EU wil de JD de burgers dichter bij de EU brengen. Ze zijn voor een federaal Europa, waarbij de EU zaken als defensie, economie en buitenlands beleid als taken krijgt, in plaats van dat landen deze zaken zelf regelen.​

Voor meer informatie over de JD: www.jongedemocraten.nl