VoorTegen

Verslag PJO-debat 29 november

Geschreven op 03-02-2019


Op 29 november 2018 vond in Utrecht het festival “Ben jij Europa de Baas” plaats. Deze avond stond speciaal in het teken van de komende Europese verkiezingen. Als VoorTegen hebben wij bij dit festival een debat over de Europese Unie georganiseerd tussen de politieke jongerenpartijen. Hieronder volgt een verslag over deze avond en specifiek over het debat.
 

De avond stond onder leiding van presentator Rogier Elshout die een enthousiaste introductie gaf over het belang van jongeren om te gaan stemmen bij de Europese Verkiezingen, maar ook waarom dat helaas nu nog te weinig gebeurt. Waar de jongere generatie uiteindelijk de toekomst is, laat zij haar lot nog teveel bepalen door de oudere generaties die meer gebruik maken van hun stemrecht. Rogier werd bij zijn presentatie bijgestaan door een show van de drie Kiesmannen die de ‘Europese vermoeidheid’ verklaarden en bij een sketch in gesprek kwamen met Juncker (voorzitter van de Europese Commissie).    

 

Er werden regelmatig vragen direct aan mensen uit het publiek gesteld en via een link voor de smartphone kon ook iedereen interactief vragen beantwoorden, zodat de mening van het publiek duidelijk werd. Tot slot was er een quiz over de Europese Unie waarbij de winnaar onze spitzenkandidaat (lijsttrekker) werd.   


Na een korte pauze begon dan ons debatonderdeel. Door Hanine van VoorTegen werden de vertegenwoordigers van de politieke jongerenorganisaties voorgesteld en daarna leidden de vertegenwoordigers van de NJR (Nationale Jeugdraad) de debatten. De PJO’s gingen 1-tegen-1 in debat met elkaar over een bepaalde stelling, maar eerst mocht het publiek met een groen-rood affiche aangeven hoe zij dacht over de stelling. Na elke stelling werd opnieuw door het publiek gestemd, zodat kon worden gekeken of de mensen van mening waren veranderd.  

In het eerste debat stonden de jongerenvertegenwoordigers van de VVD (JOVD) en PvdA (JS) tegenover elkaar. Zij gingen in debat over de stelling of een aanvraag in een migratiecentrum in een regio buiten Europa de enige manier voor vluchtelingen moet worden om een recht op verblijf in de EU te verkrijgen. Rob Snitselaar van de JOVD was voor deze stelling en gaf aan dat op deze manier vluchtelingen beter gefilterd kunnen worden van migranten die geen recht op verblijf horen te krijgen. Twan Wilmes van de JS geloofde niet dat zo’n systeem zou werken, omdat vluchtelingen huis en haard achterlaten en niet zomaar kunnen worden tegengehouden als ze naar Europa komen. Volgens hem zal het alleen maar meer bureaucratie geven. Deze debaters vonden elkaar in hetzelfde ideaal van goede opvang van "echte" vluchtelingen in Europa en het debat bracht beide partijen ook nader tot elkaar.  


Het tweede debat ging over de vraag of abortus mogelijk zou moeten zijn in alle gevallen binnen de gehele Europese Unie. De jongerenvertegenwoordigers van D’66 (JD) en SGP (SGPJ) bogen zich over deze kwestie. Bas Steendam van de JD vond het belangrijk dat landen elkaar scherp hielden op het naleven van mensenrechten (waaronder abortus) en zag in de EU dus een middel om het recht op abortus te verspreiden. Bovendien vond hij abortus onderdeel van de gedeelde waarden van de Europese Unie. Maarten van Nieuw Amerongen van de SGPJ zag daarentegen abortus als een onrecht, namelijk een schending van het recht op leven, en vond de kwestie te controversieel om Europees op te lossen. Het was een respectvol en inhoudelijk sterk debat.   


Het derde debat was het meest felle debat van de avond en ging tussen de vertegenwoordigers van GroenLinks (DWARS) en Forum voor Democratie (JFVD). De stelling was of Europese landen intensiever moeten gaan samenwerken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Klimaatverandering was volgens Julia Matser van DWARS één van de belangrijkste onderwerpen van deze tijd, omdat klimaatverandering tot veel problemen, zoals hongersnoden, grote vluchtelingenstromen en natuurrampen, kan leiden als we het niet aanpakken. Frederik Jansen van JFVD vond dit echter onnodig doemdenken, omdat volgens hem de menselijke impact op het klimaat beperkt is. Daarnaast haalde hij Rob van Dorland van het KNMI aan die zou hebben geconcludeerd dat de huidige klimaatakkoorden die de politiek doorvoert, een heel klein effect hebben op de temperatuur, terwijl het wel veel kost om op groene energie over te gaan.

Het laatste debat van de avond ging over de stelling of Nederland zich binnen de EU moet inzetten voor een minder restrictief softdrugsbeleid. Hier stonden vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren (PINK!) en de ChristenUnie (PerspectieF) tegenover elkaar. Noah Dull van PINK! vond het belangrijk dat iedereen zelf zijn keuze mag maken over zijn gezondheid en daarom zou Nederland ook een voortrekkersrol kunnen nemen in het legaliseren van drugs in Europa. Wel was het volgens hem belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de effecten van drugs en daar ook onderwijs over te geven. De vertegenwoordiger van PerspectieF, Rik van Huigenbos, was naar eigen zeggen meer voor een klassiek ‘law and order’-beleid en vond dat het Nederlandse drugsbeleid gefaald heeft. Zo zou het zorgen voor ongezondere mensen en de jeugd zou zich slechter gaan gedragen. Daarom zou Nederland volgens hem absoluut niet haar beleid moeten gaan exporteren naar de rest van Europa.  
 

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel. Op 10 maart en 18 mei 2019 vinden weer evenementen plaats en ook hier zal VoorTegen de debatten verzorgen. Hopelijk tot dan!