PINK!

PINK! Is de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Wij willen, net als onze moederpartij, af van het mens-centraal denken en de focus op korte termijn belangen die het huidige politieke debat en handelen typeren. Wij vinden het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende generaties: wat de mens doet heeft impact op de wereld om ons heen. Wij staan dan ook voor een wereld waarin mens, dier en natuur in harmonie met elkaar leven. Dit willen wij ook uitdragen op Europees niveau. De grote hedendaagse problemen zijn van internationale aard en internationale samenwerking is belangrijker dan ooit om deze op te lossen. Wel is PINK! van mening dat het huidige Europa niet op een goede manier bijdraagt aan de samenleving. Verschillende praktijken hebben uitgewezen dat Europa ondemocratisch is: non-consultatie bij de invoering van de Euro, het alsnog doorvoeren van een Europese grondwet en het doordrukken van bezuiniging in Griekenland. Bovendien is de EU gefocust op economische groei en handel, zelfs als het ten nadele is van de burger. Meer macht voor het Europees parlement is dus noodzakelijk. Tot de EU democratischer wordt, is PINK! tegen alle vormen van machtsoverdracht van beslissingsbevoegdheid van Nederland naar de EU.

Voor meer informatie over PINK!: www.pinkpolitiek.nl