SGPJ

SGP-jongeren (vaak afgekort als SGPj) is met ruim 7.000 leden de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Als jongerenpartij is de SGPj verbonden aan de SGP, die op haar beurt weer de oudste partij van het land is. Eén van de belangrijkste doelstellingen van SGP-jongeren is het betrekken van jongeren bij christelijke politiek. De Bijbel vormt de basis voor onze politieke standpunten. SGP-jongeren is voorstander van een kleine, maar daadkrachtige overheid waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en de ruimte heeft om een rustig leven te leiden. De EU wordt gezien als nuttig platform voor vrijhandel en een plaats waar naar oplossingen worden gezocht voor problemen die landen afzonderlijk niet kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan mensenhandel, klimaatproblemen, drugscriminaliteit en de vluchtelingencrisis. Als het aan SGPj ligt, fungeert de EU zoveel mogelijk als intergouvernementele organisatie: de Unie moet zich zoveel mogelijk op een beperkt aantal kerntaken richten en de soevereiniteit van lidstaten zo min mogelijk aantasten. In 2017 diende de jongerenorganisatie een motie in op het partijcongres van de SGP, die de partij opriep om in het verkiezingsprogramma op te nemen dat het Europees Parlement op termijn adviesorgaan moet worden. Volgens SGP-jongeren bestaat er niet zoiets als een Europees volk en kan er dus ook geen sprake zijn van een volksvertegenwoordiging. Democratische controle ligt bij de nationale parlementen, niet bij het Europees Parlement. Vertegenwoordiging van Nederlandse belangen in Brussel vindt plaats in de Europese Raad. De Europese Commissie is wat SGP-jongeren betreft eerst en vooral een ambtelijk uitvoeringsorgaan, dat zelf zo min mogelijk beleid maakt.

Voor meer informatie over de SGP-jongeren: www.sgpj.nl